HENKILÖTIETOLAIN MUKAINEN REKISTERISELOSTE

Viimeksi päivitetty 1.1.2020

Rekisterinpitäjä:

PRO MARINE TRADE OÜ

Pärnu Maantee 160 G

11317 Tallinn

Estonia

Telephone: +358 46 8989 962

E-mail: asiakaspalvelu[a]promarinetrade.fi

Rekisterin nimi:

PRO MARINE TRADE OÜ asiakas ja -markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Henkilötietoja käsitellään PRO MARINE TRADE OÜ palveluiden toimittamiseksi sekä näiden

palvelujen markkinointiin ja viestintään.

Ajantasainen lista kaikista PRO MARINE TRADE OÜ tarjoamista palveluista on aina nähtävissä

osoitteessa veneilytarvikekauppa.fi

Rekisterin tietosisältö:

Seuraavat tiedot voivat sisältyä rekisteriin. Jokaisesta käyttäjästä ei välttämättä ole kaikkia alla mainittuja tietoja.

– Nimi

-Henkilönumero

-Sähköpostiosoite

– Puhelinnumero

– Työtehtävät

– Yritys/organisaatio

– Laskutustiedot ja -osoite

– Sijainti

– Y-tunnus

• Muut tiedot, jotka käyttäjä on itse syöttänyt lomakkeelle PRO MARINE TRADE OÜ verkkosivuilla

Säännönmukaiset tietolähteet:

• Käyttäjien luovuttamat tiedot

• Julkiset tietolähteet

• Tilaisuudet ja tapahtumat osana PRO MARINE TRADE OÜ markkinointia

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Tietoja ei luovuteta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Sähköinen asiakas- ja markkinointirekisteri on suojattu salasanoilla ja rekisteriin pääsevät vain PRO MARINE TRADE OÜ erikseen valtuuttamat henkilöt.

Kaikkia, joilla on pääsy tietoihin, sitoo salassapitovelvollisuus.

Käyttäjän oikeudet:

Sinulla on lain sallimissa puitteissa oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta keränneet. Sinulla on oikeus lain sallimissa puitteissa vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista.

Jokaisessa lähettämässämme suorapostissa on linkki, josta vastaanottaja voi estää suorapostitukset jatkossa. Voit myös kieltää PRO MARINE TRADE OÜ käsittelemästä itseäsi koskevia tietoja suoramarkkinointiin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu[at]veneilytarvikekauppa.fi.